Veselé dvouzkoušky 6. 7. 2020

Nová akce

http://www.czechimp.cz/Lah%C5%AFdkov%C3%A9%20dvojzkou%C5%A1kyl.htm 

https://www.kacr.info/competitions/3357