Obchodní Podmínky

Hlavní stranaInformaceObchodní podmínky


 1. Úvodní ustanovení
  Všeobecné podmínky online rezervačního systému (dále jen VPORS) upravují práva a povinnosti mezi Dog Academy Beroun, ul. Lidická, Beroun, dále jen „poskytovatel služeb“, na straně jedné a příjemcem služeb (dále také jako „klient“), jako spotřebitelem, na straně druhé, při rezervování lekcí zajišťovaných poskytovatelem služeb. Poskytovatel služeb tímto prohlašuje, že má všechna nezbytné oprávnění k poskytování služeb (dle platné legislativy České republiky), které jsou uvedeny v nabídce na internetové adrese www.daberoun.cz. Vztahy mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb se řídí platnou legislativou České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. VPORS dále upravují možnosti klienta při a pro rezervování lekcí a upravují jednotlivé části rezervace včetně konkrétních postupů a různých výhod rezervace.
 2. Rezervační systém
  Internetový rezervační systém poskytovatele služeb umožňuje klientovi rezervaci a platbu poskytovaných hodin v areálu poskytovatele služeb Dog Academy Beroun. Klient je oprávněn okamžitě rezervovat a zaplatit (internetové bankovnictví) vybranou hodinu či hodiny jednotlivých výcvikových ploch. Internetový rezervační systém dále umožňuje klientovi kompletní přehled o vlastních rezervacích a platbách.
 3. Rezervace hodiny – registrace a přihlášení
  Na internetových stránkách www.daberoun.cz/rezervace/ si klient zvolí výcvikovou plochu (lokaci) a volnou hodinu k pronájmu. Po kliknutí na zvolenou hodinu bude klient přesměrován k zadání přihlašovacích údajů (uživatelské jméno a heslo). Klient, který nemá uživatelské jméno a heslo, se musí pro přístup k rezervacím nejdříve zaregistrovat kliknutím na odkaz: „Zaregistrujte se“. Po vyplnění registračního formuláře a kliknutí na „Registrovat“ je klient zaregistrován a přihlášen, a může rezervovat hodiny nebo se případně může z hodiny odhlásit.
 4. Rezervace
  1. Rezervace lekce
   Pro rezervaci lekce je nutné, aby klient kliknul na „Rezervace“ a dále zvolil lokaci tréninkové plochy, ve které si chce hodinu rezervovat. Hodinu lze rezervovat pouze jedním účastníkem. Počet příchozích na rezervovanou hodinu není omezen v Hale a Venkovní cvičišti. Kliknutím na „Objednat“ budete přesměrován do „košíku“ Klient je oprávněn a zároveň povinen při každé rezervaci překontrolovat, zda souhlasí jím zadané údaje, objednaná hodina atd.. Pro pokračování je nutné zadat způsob platby a po potvrzení bude sdělena informace o přijetí objednávky. Přijetí objednávky je závazné pro poskytovatele služeb i pro klienta. Při rezervaci je poskytovatel služeb vázán informacemi uvedenými v rezervaci. V případě rezervace více lekcí a placení v hotovosti je nutné, aby nejbližší lekce byla zaplacena. Pokud nebude tato lekce zaplacena, další rezervované lekce budou rezervačním systémem automaticky odmítnuty a smazány. 
  2. Rezervace emailem
   Rezervace je klient oprávněn provádět i emailem na adresu strongbullroman@gmail.com
  3. . Pro rezervaci je klient povinen poskytnout své jméno, lokaci a hodinu. Tímto způsobem provedené rezervace budou placeny hotově na místě nejpozději v době uskutečnění rezervované hodiny.
  4. Zrušení rezervace
   Zrušit rezervaci lekce je klient oprávněn nejpozději 14 (čtrnáct) dní před zahájením této lekce bez jakéhokoli stornopoplatku. V případě, že platba proběhla hotově, bankovním převodem nebo platební kartou (platba on-line) bude příslušná částka vrácena klientovi (na žádost klienta vrátí poskytovatel služeb příslušnou částku bankovním převodem nebo hotově).
  5. Zrušení lekce(í) z technických důvodů
   Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo zrušit lekci nebo lekce z technických důvodů. Informaci o zrušení se poskytovatel služeb zavazuje sdělit klientovi nejpozději 2 hodin před konáním zrušené lekce na webové či facebookové stránce DAB.
  6. Reklamace (vrácení peněz) 
   Poskytovatel služeb je povinen vrátit klientovi peníze za pronajatou lekci v případě technické závady, která nebyla klientovi nepozději 2 hodiny předem nahlášena, či jiné závady neumožňující plně využít pronajatý prostor. Peníze budou vráceny do 30 dnů od chvíle kdy pronajatá hodina započala.
  7. Uzavření smlouvy
   Odesláním objednávky je mezi klientem, jako spotřebitelem, a poskytovatelem služby, jako podnikatelem, uzavřena nepojmenovaná smlouva o poskytnutí lekce na základě ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě které se poskytovatel služby zavazuje poskytnout klientem vybranou lekci, a klient se mu zavazuje za poskytnutí této lekce zaplatit dohodnutou cenu. Od takto uzavřené smlouvy nemá klient právo dle § 1837 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, odstoupit v případě, že jsou služby poskytnuty s výslovným souhlasem klienta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
  8. Platby                                                                                                                                           Při platbě převodem na účet, prosím zde číslo účtu  

   Raiffeisen BANK

   612196606 / 5500                                                                                                                                                                                                

 1. Ochrana osobních údajů 

  Vyplněním formuláře prostřednictvím těchto webových stránek poskytujete své osobní údaje dle ustanovení §4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Na stránkách DAB si uvědomujeme důvěrnost osobních údajů a respektujeme právo na soukromí.Veškeré osobní údaje osob zaregistrovaných prostřednictvím internetových stránek www.daberoun.cz, jakožto i ostatní osobní údaje získané registrací na uživatele DAB, ubytováním, pořádáním táborů a dalšíxh společenskch akci, považujeme za vysoce důvěrné a zpracováváme je pouze k vlastním účelům a ke komunikaci s klienty, a to po dobu neurčitou, do odvolání souhlasu registrované osoby.

  Osoby poskytující své osobní údaje berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoli písemně odvolat (dolnickovae@gmail.com) a portál Dog Academy Beroun údaje zlikviduje. Portál Dog Academy Beroun se zavazuje, že osobní údaje nebudou bez souhlasu dané osoby poskytnuty další osobě či společnosti.

 2. Upozornění spotřebitele o možnostech mimosoudního vyrovnání

  V souladu s ust. § 14 a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele upozorňujeme, že spotřebitel je oprávněn se v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů oprávněn obrátit na příslušný subjekt určený pro mimosoudní řešení sporů.

  Rezervační systém provozuje: Dog Academy Beroun v zastoupení, Roman Ponížil www.daberoun.cz ,